De Zonnebloemvisie

“wij zorgen voor onze kinderen, van kiempje tot zonnebloem“

De Zonnebloem is een kleine, warme school waar iedereen elkaar kent. In een klas zitten maximum

25 leerlingen. De omgang is persoonlijk, authentiek en met respect voor ieders manier van zijn.

1. Centrale uitgangspunten

“We hebben goeie grond, temperatuur, licht, water, bemoedigende woordjes… de juiste

omstandigheden nodig om groei mogelijk te maken.”

– De zonnebloem is een freinetschool waar we het kind centraal stellen.

– Succes werkt stimulerend. We kijken naar de brede ontwikkeling van het kind waarbij alle

talenten kunnen bekrachtigd en gestretcht worden. We dagen de kinderen uit om net dat

stapje verder te gaan.

– De ruime maatschappelijke evoluties. We denken open en kritisch na over hoe wij onze

schoolcultuur en lespraktijk hierop afstemmen. We bespreken dit met elkaar en delen onze kennis.

– De diversiteit is reëel, maar uitdagend. Door het aannemen van een leergierige en betrokken

basishouding trachten we deze uitdagingen naar leerkansen om te buigen voor de kinderen

zonder dat we hierbij aan onderwijskwaliteit inleveren.

2. Onze aanpak

“Maximale leerwinst voor elk kind. We zoeken steeds de richting van de zon om te groeien.”

– We gaan telkens op zoek naar een zinvolle leeromgeving waarbij de school zorgt voor de

nodige aanpassing en begeleiding, maar waarbij ook het kind en de ouders gehoord worden

en mee de keuzes maken. Hierdoor komen we tot verschillende vormen van leren afhankelijk

van de noden die er zijn (een mix van schools tot levend leren).

– Kennis bijbrengen is onze kerntaak. We denken goed na over de toegepaste werkvormen. Er

is voldoende ruimte voor aanschouwen, proefondervindelijk werken, variatie en experiment.

Maar we geloven ook in aangepaste instructie (uitleg) en begeleiding op maat binnen een

afgesproken didactisch kader. Zo komen we tot een sterke samenhang in de school van de

kleinsten tot de grootsten.

– We gaan regelmatig en op verschillende manieren na of we met alle kinderen het verwacht

niveau bereiken of meer waar kan. We sturen bij indien nodig.

– Samen leren en samen leven is niet elke dag even gemakkelijk. We willen groeien in gedeeld

leiderschap. We zoeken samen naar oplossingen en dragen gedeelde verantwoordelijkheid

waardoor we kansen zien, ook in verborgen hoekjes.

3. Onze school…

…Zet de kinderen op eerste plaats en zorgt voor een veilig gevoel.

…Reflecteert en gaat uitdagingen met de nodige veerkracht aan.

…Staat open voor communicatie binnen de vastgelegde visie en met aandacht voor de schoolse context.

…Doet het liever niet alleen, maar samen. Verbondenheid creëert kansen.

“Op deze manier geloven we dat iedereen blijft groeien.”

Pedagogisch project

PPGO

klik hier om het pedagogisch project in te kijken